Segueix-nos per mail

dijous, 27 d’octubre de 2011

Documents del Pla de Participació dels Grups de Treball d'EdC

En aquest darrer any la Federació d'Ecologistes de Catalunya ha impulsat un pla de participació per a la dinamització i implicació dels grups de treball i de la pròpia federació, gràcies a l’ajuda de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

El proper gener es presentarà a l'Assemblea per la seva aprovació i serà llavors quan es concretarà i planificarà la prioritat de cada objectiu i acció concreta, elaborarem el calendari de treball i establirem els indicadors de seguiment i valoració de cada objectiu.

Aquí podeu consultar el  Pla i començar a fer aportacions, suggeriments, comentaris...


dijous, 29 de setembre de 2011

Taula que cal omplir amb propostes

Si us plau, poseu les línies estratègiques, objectius i accions i recolliu totes les aportacions dels vostres socis.

Feu comentaris....

Baixar taula

Diagnosi i recull problemes

Aquí trobareu el document de diagnosi on es recorda la metodologia utilitzada i seguidament es poden veure les conclusions de la diagnosi estan els reptes i propostes que han sorgit. Ara és el moment d'elaborar el pla d'acció, per tant a partir dels reptes i propostes proposats han de sortir les línies estrategiques, objectius i accions del pla de participació.

Si us plau, mireu-vos el documents i feu-ne difusió entre els vostres socis i simpatitzants per tal de recollir les diferents opinions, penseu si a partir de les conclusions de la diagnosi podeu afegir/modificar... els reptes i propostes.


Diagnosi
Recull de problemes i causes àmbits d'EdC

Reflexió i debat

Si voleu el power-point amb el buidatge de l'enquesta que va servir per iniciar el debat cap a la pre-diagnosi de l'entitat i dels grups de treball, només cal que envieu un mail a: correu@ecologistes.cat

Enquesta per a establir la prediagnosi d'EdC

Clicant aquíí us podreu baixar l'enquesta que cal contestar com a màxim el 27 de maig de 2011.